Privacyverklaring Opvoedtwijfels

Jouw privacy is voor Opvoedtwijfels van groot belang. Ik houd mij dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG).

Dit betekent dat ik:

 • Mijn doeleinden duidelijk vastleg, voordat ik jouw persoonlijke gegevens verwerk, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opsla en enkel de gegevens die nodig zijn voor mijn doeleinden;
 • Expliciet toestemming vraag voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen tref om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Ik leg deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor mij verwerken;
 • Jouw rechten respecteer, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw bij mij verwerkte persoonsgegevens.

Jouw gegevens zijn veilig bij mij en ik zal deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leg ik uit wat ik mijn bedrijf Opvoedtwijfels allemaal doe met informatie die ik over jou te weten kom.

Als je vragen hebt of wilt weten wat ik precies van jou bijhoud neem dan contact op met mij. Mijn contactgegevens zijn terug te vinden onderaan deze verklaring.

Afhandelen diensten

Wanneer je bij Opvoedtwijfels een gebruik maakt van een dienst, gebruiken ik jouw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Ook krijg ik mogelijk informatie over jouw betaling van jouw bank of creditcardmaatschappij.
Hiervoor gebruik ik jouw:

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Betalingsgegevens

Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie, tot jouw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaar ik mogelijk langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Verzenden van nieuwsbrieven

Ik heb een nieuwsbrief en je wordt alleen met jouw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. In de nieuwsbrief lees je nieuwtjes, tips en informatie over mijn aanbod en diensten. Hiervoor gebruiken ik jouw:

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Betalingsgegevens

Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie, tot jouw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaar ik mogelijk langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Verzenden van nieuwsbrieven

Ik heb een nieuwsbrief en je wordt alleen met jouw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. In de nieuwsbrief lees je nieuwtjes, tips en informatie over mijn aanbod en diensten. Hiervoor gebruiken ik jouw:

 • Naam
 • E-mailadres

Dit doe ik op basis van jouw toestemming. Ik bewaar deze informatie, totdat je het abonnement opzegt.
De nieuwsbrief wordt (ongeveer) maandelijks per mail verstuurd. De inhoud van de nieuwsbrief bevat onder andere:

 • Pedagogische inzichten, tips en inspiratie
 • nieuwsberichten Opvoedtwijfels

Het abonnement op de nieuwsbrief kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Contact (vragen & aanbod)

Per mail of telefonisch kun je mij vragen stellen of een aanvraag doen om gebruik te maken van mijn aanbod/diensten. Hiervoor gebruik ik (indien nodig) jouw:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • Extra gegevens in het kader van de coaching die je als klant zelf actief verstrekt

Dit doen ik op basis van jouw toestemming. Ik bewaar deze informatie, totdat ik zeker weten dat je tevreden bent met mijn reactie of totdat je geen gebruik meer maakt van het aanbod/de dienstverlening netjes is afgerond.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te leveren, geef ik jouw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als ik dat wettelijk verplicht ben (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Statistieken

Ik houd statistieken bij over het gebruik van mijn bedrijf, maar deze gegevens zijn altijd geanonimiseerd .
Op mijn website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor mij van groot belang. Ik zorg dat jouw gegevens bij mij goed beveiligd zijn. Ik pas de beveiliging steeds aan en let goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer mijn bedrijf wijzigt, moet ik natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Ik zal mijn best doen wijzigingen aan je door te geven.

Jouw rechten

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens ik van jou heb, kun je altijd contact met mij opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
Je hebt de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens ik heb en wat ik daarmee doe;
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die ik heb;
 • Het laten corrigeren van fouten;
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • Het laten overdragen van persoonsgegevens aan een andere partij;
 • Intrekken van toestemming;
 • Een bepaalde verwerking beperken;
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat ik zeker weten dat ik geen gegevens van de verkeerde persoon aanpas of verwijder.

Ik zal in principe binnen een maand aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als ik deze termijn verleng, zal ik je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen

Als je een klacht in wil dienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens kun je een e-mail sturen naar info@anouklevert.nl. Ik pak elke klacht intern op en communiceer dit verder met je.
Als je vindt dat ik je niet op de juiste manier help, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Anouk Levert Pedagogiek
Lagemorgenlaan 100
5223 HZ ‘s-Hertogenbosch
E-mailadres: info@anouklevert.nl
Telefoon: 0628151611
KvK nummer: 82562091